Kamieniołomy

Kamenolom Kanfanar
Kamieniołom Kanfanar
Kamenolom Kirmenjak
Kamieniołom Kirmenjak

Kirmenjak jasny i ciemny

Kamenolom Valtura
Kamieniołom Valtura

Fiorito, polufiorito, unito, statuario